Zubní ordinace - Zubní ordinace MyDent

Cz | En
Recepce 775 631 391

Náš tým

 
 
 

Náš tým

/ Náš tým

MUDr. Klára Cais Kučerová

Praktický zubní lékař se specializací na endodoncii a estetickou stomatologii

Kontaktovat

Vzdělání:

09/2010 – udělení osvědčení České stomatologické komory – Praktický zubní lékař
2008 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie
2003 – Lehigh University, Bethlehem, PA, USA
08/2000 – 07/2001 – Edward Schreyer High School, Beausejour, MB, Canada

Praxe:

04/2019 - doposud – členka zkušební komise ČSK
02/2012 – doposud
 – vedoucí lékař od založení vlastní stomatologické praxe my DENT cz, s.r.o., Praha 6
10/2011 – 7/2020 – externí asistent praktické výuky studentů na Oddělení záchovné stomatologie na 1. LF UK v Praze
09/2008 – 05/2014 – soukromá stomatologická klinika, Praha

Členství:

člen České Endodontické Společnosti

Kurzy:

05/2021 – každoroční praktický kurz první pomoci, Praha
09/2020 – každoroční účast na Kongresu ČES (vč. tlumočení kongresu), Praha
10/2019 
– každoroční účast na Dental Summitu (vč. tlumočení kongresu), Praha
09/2019 
– ESE - mezinárodní endodontický kongres, Vídeň
11/2018 – Interceptive treatment of tooth wear, Brno
04/2018 – Modern Endodontics - kurz pro pokročilé, Nidžica, PL
10/2017 
– Kontrola bolesti, Praha
09/2017 – Augmentace měkkých tkání v okolí implantátů, Praha
09/2017 – Biomimetic Restorative Dentistry, Uherské Hradiště
06/2016 
– každoroční účast na Kongresu ČADE
09/2015 – ESE - mezinárodní endodontický kongres, Barcelona, ESP
06/2015 – Biomimetic Restorative Dentistry, Sardínie, IT
05/2011
 – Praktický kurz práce s operačním mikroskopem, Den Haag, NL
06/2009 – Modelace měkkých tkání v okolí implantátu, Praha
11/2008 – 11/2009 – absolvování 13 kurzů ČSK v rámci získání osvědčení Praktický zubní lékař
03/2008 – Plán ortodontické léčby u dospělých pacientů, Praha
12/2005, 04/2006, 04/2007, 04/2008 – Recall SPS, Skalský Dvůr
08/2004 – Týden čistých zubů, Skalský Dvůr

Jazyky:

anglický jazyk - tlumočení kongresů a překlady odborných textů
francouzský jazyk
španělský jazyk
znaková řeč

MDDr. Karolina Mikešová

Praktický zubní lékař pro dospělé a děti

Vzdělání:

2017 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie
2008 – 2012
 – Gymnázium Arabská, Praha

 

Praxe:

06/2019 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
06/2017 – 05/2019  soukromá stomatologická ordinace, Praha
07/2017 – odborná stáž na odd. stomatochirurgie v ÚVN, Praha
2015 – 2016
 – školitelka dentální hygieny v neziskové organizaci Nechci kazy, Praha

Kurzy:

05/2021  praktický kurz první pomoci, Praha
11/2019 – Zásady protetického plánování, ČSK, Praha
2018  školení I LOVE ENDO, Praha
10/2018  Dental Summit, Praha
2018 – školení Žij a nech žít!, Praha
2017  školení I LOVE ENDO, Praha
09/2016 – Kongres PDD, Praha

Jazyky:

anglický jazyk
polský jazyk
ruský jazyk

MDDr. Nela Křížová

Praktický zubní lékař pro dospělé a děti

Vzdělání:

2019 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie

Praxe:

08/2019 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
2016 – 2019  2012 - 2016 – školitelka programu Dental Prevention pro společnost Curadent, Praha

Kurzy:

05/2021 – každoroční praktický kurz první pomoci, Praha
12/2018
– Morphology and Bioarchitecture of frontal teeth: praktický kurz, Praha
11/2018 – HDVI free lecture, Pardubice
10/2018
 Morphology and Bioarchitecture of posterior area: praktický kurz, Praha
2/2018  UP Dent, Olomouc
9/2016  Pražské Dentální Dny, Praha

Jazyky:

anglický jazyk
německý jazyk
španělský jazyk

Bc. Marie Růžková

Dentální hygienistka

Kontaktovat

Vzdělání:

06/2019 – promoce na 3.LF UK v Praze, obor dentální hygiena
2012 – 2016 – gymnázium Josefa Kajetána Tyla, Hradec Králové

Praxe:

11/2019 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
7/2017 – 10/2019 – odborná praxe, Praha + Hradec Králové 
2017 – odborné poradenství pro Profimed, Praha

Kurzy:

05/2021  každoročně praktický kurz první pomoci, Praha
10/2019  praktický kurz Airflow AFP - JPS, Praha

Jazyky:

anglický jazyk

Bc. Vendula Janíková

Dentální hygienistka

Vzdělání:

09/2020 – promoce na 3.LF UK v Praze, obor dentální hygiena
2017 – maturitní zkouška

 

Praxe:

09/2019 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6

Kurzy:

05/2021 – každoroční praktický kurz první pomoci, Praha
10/2019  praktický kurz Airflow AFP - JPS, Praha

 

Jazyky:

anglický jazyk


Anna Janošová

zubní instrumentářka

Vzdělání:

07/2021 – ukončení kvalifikačního kurzu pracovník v sociálních službách, Praha
06/2020 – rekvalifikační kurz zubní instrumentářka, Ostrava
02/2020 – ukončení kurzu základů moderního ošetřovatelství, Praha
06/2003 – maturitní zkouška na Střední škole hotelnictví a gastronomie, Šilheřovice

Jazyky:

anglický jazyk
italský jazyk
španělský jazyk

Praxe:

05/2021 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
07/2014 – 03/2021 – recepční ve zdravotnickém zařízení, Praha
07/2012 – 06/2014 – recepční v advokátní kanceláři, Florencie, Itálie
07/2003 – 04/2012 – asistentka, Praha

 

Kurzy:

05/2021  každoroční praktický kurz první pomoci, Praha
09/2018 – zkouška B2 na Societá Dante Alighieri PLIDA, Praha

Petra Jurčáková

zubní instrumentářka

Vzdělání:

06/2020  rekvalifikační kurz zubní instrumentářka, Ostrava
12/2007
– rekvalifikační kurz modelační práce, Praha
06/2006  maturitní zkouška na ISŠ hotelový a restaurační provoz, Karviná

 

Jazyky:

anglický jazyk
německý jazyk
polský jazyk

Praxe:

09/2017 - doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
2013 – 2017 – vedoucí provozu, Karvinná 
1997 – 2013 – provozní, Karvinná


Kurzy:

05/2021  každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

Markéta Kosová

zubní instrumentářka

Vzdělání:

06/2020 – rekvalifikační kurz zubní instrumentářka, Ostrava
06/2010
 maturitní zkouška na ISŠ, Středokluky
  

 

Jazyky:

anglický jazyk

Praxe:

08/2019  doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
10/2010 
– 07/2019 – vedoucí relaxačního zařízení, Špindlerův Mlýn

 

Kurzy:

05/2021  každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

Pavla Jandáková

recepční

Vzdělání:

1991 – maturitní zkouška Trivis, Praha
1988 – SOU Obchodní, Mladá Boleslav

 

Jazyky:

anglický jazyk
ruský jazyk

Praxe:

01/2017 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
2006 – 2011 – media buyer junior, reklamní agentura, Praha  
1997 – 2006 – operátorka call-centra, Praha 
1993 – 1997 – prodejce a personální vedoucí, Mladá Boleslav

 

Kurzy:

05/2021  každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

Libuše Brožová

recepční

Vzdělání:

2005 – maturitní zkouška obor Management a ekonomika na SOPMA, Praha

 

Jazyky:

anglický jazyk

Praxe:

10/2019 – doposud – recepční v my DENT cz, s.r.o., Praha 6
02/2018 – 06/2019 – vedoucí recepce, Praha 6
09/2005 – 01/2018 – recepční, Praha

 

Kurzy:

05/2021  každoroční kurz první pomoci, Praha

MUDr. et MDDr. Martin Bartoš Ph.D.

stomatochirurg

Vzdělání:

2020 – dokončeno doktorské studium na 1. LF UK, oborová rada "Experimentální chirurgie"
2015 – Weignerova cena rektora Univerzity Karlovy
2017  promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie
2014 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor všeobecné lékařství

Praxe:

12/ 2018 – doposud – externí stomatochirurg a implantolog v my DENT cz, s.r.o., Praha 6
2014 – doposud – Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha - Maxilofaciální chirurgie - ambulance

Výzkum:

2018 – autor a spoluautor 10 vědeckých publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech
2018 – spoluřešitel několika grantových výzkumných projektů (GAČR, AZV)
2018 – hlavní řešitel grantového projektu GAUK

 

Jazyky:

anglický jazyk